Stansning, även på lego.

Vill du, så kan vi fixa verktyget också.
Vill du, så kan vi fixa verktyget också.

Från 294 x 343 mm. till 780 x 1080 mm.